NEWS最新消息

NEWS最新消息

2018/03/24 2018高雄國際遊艇展 宏林船舶展出花絮

2018高雄國際遊艇展 宏林船舶 展出 花絮

       坊間動力小船訓練班著重一次性服務,學員取得駕照後再無後續的發展及課程,駕照只是
一張門票,如何帶領學員習得真正的駕駛技術及休閒遊憩,才是我們真正要給學員的,想要給
學員的不單單只是訓練而已!

       有活力有想法與創新的團隊:目前通過交通部特許立案的動力小船訓練班皆是一般傳統訓
練思維,無創新想法,我們真正要帶領學員到新的遊艇遊憩境界。
   
                                   
                          
   
      此次會展上宏林船舶以學開船為主軸做形象,整體以復古特色風格做設計;與昌蒲國際和凱格麗
遊艇做策略聯合展出,從學習開船到買賣遊艇還有最後的遊艇管家服務整體的系列服務;以【正港服務】
的態度推廣遊艇生活方式。【古人撐篙著小舟渡河,今人乘遊艇遨遊四海。】